HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen ovat vuonna 2021 kuuluneet:

 

Sainio Kimmo puheenjohtaja
Ahlström Salme jäsen
Ikonen Yrmy jäsen (17.6. alkaen)
Kailasmaa Marko varapuheenjohtaja
Koivisto Kalervo jäsen
Nordman Roger jäsen (17.6. alkaen)
Saine Seppo jäsen
Ruokonen Jussi jäsen
Savolainen Mauno jäsen
Siren Anja jäsen

 

Hallituksen kokouksia pidettiin kahdeksan. Hallituksen jäsenet edustavat perustajajäseniä ja ovat alalla toimineita henkilöitä. Hallituksen työskentelyyn ovat osallistuneet myös 1.6. aloittanut Mikkeli-yhteisön johtaja Sini Korva ja Kankaanpään ts. johtaja Marikki Forell 

Työvaliokunta

Hallituksen nimeämään työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajana Kimmo Sainio ja jäseninä Marko Kailasmaa, Seppo Saine, Jussi Ruokonen, Sini Korva ja Marikki Forell. Työvaliokunta kokoontui viisi kertaa.  

Johtoryhmä

Hallituksen nimeämään johtoryhmään kuuluivat puheenjohtajana Kimmo Sainio sekä jäseninä johtaja Kyllikki Klemm ja ts. johtaja Marikki Forell. Johtoryhmä toimi tällä kokoonpanolla syyskuulle saakka, jonka jälkeen johtoryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana Marikki Forell sekä jäseninä Sini Korva, Tuula Sillanpää, Janetta Hellemaa, Silja Lamminmäki ja Riikka Ylikoski.   

Tilin- ja toiminnantarkastajat

Vuosikokouksen valitsemana varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT, JHTT  Tom Sandell ja varalla KHT Tapani Torpo. Toiminnan tarkastajana on toiminut JHTT Jari Ritari ja varalla HTM Tanja Santahuhta.

Yhdistyksen kokous

Vuosikokous pidettiin 17.6.2021 Helsingissä. Kokoukseen osallistui 11 henkilöjäsentä.  

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen yhteisöjäsenet ovat:

  • Jyty Metropoli ry
  • Raittiuden Ystävät ry
  • Suomen Elämäntapaliitto ry

Henkilöjäseniä oli vuoden lopussa 35.

Kuuluminen järjestöihin

Yhdistys on A-klinikkasäätiön perustajajäsen ja säätiön valtuuskunnassa ovat yhdistystä edustaneet Kimmo Sainio ja Marja-Leena Nousiainen.

Yhdistys on SOVATEK-SÄÄTIÖN jäsen. Yhdistyksen edustajana säätiön valtuuskunnassa on ollut Marja-Leena Nousiainen (säätiön valtuuskunta) ja hallituksen jäsenenä Kyllikki Klemm.

Päihdehuollon valtakunnallisessa yhteistyöryhmässä (PÄIVYT) yhdistystä edusti Kimmo Sainio.

Yhdistys on lisäksi jäsenenä SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:ssä, Pirkanmaan päihdepalvelujärjestöt ry:ssä sekä Kumppanuustalo Artteli ry:ssä.

Kankaanpään A-koti ja Mikkeli-yhteisö ovat Euroopan Terapeuttisten Yhteisöjen liiton, The European Federation of Therapeutic Communities (E.F.T.C.) jäseniä.

Kankaanpään A-koti 2021

0
ts. Johtaja
0
Lääkäri (osa-aikainen)
0
Asiakastyöntekijää
0
Tukipalvelun työntekijää

Mikkeli-yhteisö 2021

0
Johtaja (50 % työajasta asiakastyötä ja 50 % johtamistyötä)
0
Lääkäri (osa-aikainen)
0
Sairaanhoitajaa
0
Sosionomia
0
Lähihoitajaa
0
Ohjaaja, kokemushoitaja
0
Toiminnallinen ohjaaja, kokemusasiantuntija