Hallituksen puheenjohtajan tervehdys

Asiakaslähtöistä suunnittelua, toteutusta ja arviointia - ASTA-työskentelyn® kulmakivet

Vuosi 2021 oli yhdistyksen 74. toimintavuosi.  

 

Pitkään työstetty sote-uudistus häämöttää vuoden 2023 alussa. Parhaillaan aluevaltuustoissa suunnitellaan, miten uudistus niiden alueilla toteutetaan. Jää nähtäväksi, miten uudistus tulee vaikuttamaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluiden saatavuuteen. Aluevaalien aikaan näiden ryhmien hoitoon pääsyyn kiinnitettiin huomiota. Toivottavaa on, että asiakkaiden kuntoutukseen pääsy helpottuu, kun palveluiden ostajatahoja on tulevaisuudessa vähemmän.  

VAK ry:n strategiaa työstettiin hallituksen ja henkilöstön voimin. Tarkoituksena on kirkastaa yhteisiä tavoitteita laadukkaan päihdekuntoutuksen toteuttamiseksi yhdistyksen toimipisteissä. Toimintavuoden aikana jatkettiin menetelmällisten ja yhteisöllisen kuntoutuksen prosessien kehittämistä. Covid-19-pandemia aiheutti kuntoutustoiminnalle monia uusia käytäntöjä. Yhdistyksen toimipisteet säästyivät toimintavuoden aikana koronavirustartunnoilta.

Työn vaativuuden arvioinnin prosessi (TVA) aloitettiin toimintavuonna. Tavoitteena on, että se valmistuu kevään 2022 aikana. Yhdistyksen kirjanpito ja palkanlaskenta ulkoistettiin, ja samalla siirryttiin mahdollisimman pitkälle sähköisiin toimintatapoihin.

    

On todettava, että taloudellisesti toimintavuodet ovat hyvin erilaisia. Tämä johtuu usein siitä, että asiakaskysynnässä on suuria vaihteluita. Vaikka asiakaskysyntä vaihteli molemmissa toimintayksiköissä, oli toimintavuosi taloudellisesti tyydyttävä.   

   

VAK ry:lle myönnettiin edelleen valtionavustusta päihteitä käyttävien äitien hoito- ja kuntoutuspalveluiden turvaamiseen. Avustuksen avulla on jatkettu perhekuntouksen kehittämistä.  Hankkeen tavoitteena on auttaa päihteitä käyttäviä raskaana olevia, juuri synnyttäneitä tai vauvaperheiden äitejä sekä muuta perhettä ja läheisiä. 

   

Esitän lämpimät kiitokset henkilökunnallemme jaksamisesta koronan keskellä ja innostuksesta toteuttaa laadukasta päihdekuntoutusta. Kiitokset myös yhteistyökumppaneille ja palveluitamme käyttäneille kunnille. Tavoitteenamme on taata parhaat mahdolliset kuntoutumisedellytykset asiakkaillemme.   

   

Lieto 22.2.2022   

Kimmo Sainio
VAK ry:n hallituksen puheenjohtaja